fbpx

Starszy pracownik naukowy Indrė
Kučinskaitė-Kodzė


Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe
:

– 2005-2011 r. Studia doktoranckie Inżynierii Chemicznej w Instytucie Biotechnologii.
– 2003-2005 r. Uniwersytet Techniczny im. Giedymina w Wilnie, stopień magistra bioinżynierii.
– 1999-2003 r. Uniwersytet Techniczny im. Giedymina w Wilnie, stopień bakałarza bioinżynierii.

Stopień naukowy:

– 2011 r. Doktor Inżynierii Chemicznej, Biotechnologii. Temat rozprawy doktorskiej:  „Tworzenie, określanie i zastosowanie nowych przeciwciał monoklonalnych przeciw antygenom wirusowym".

Specjalizacja:

Tworzenie przeciwciał monoklonalnych, metody oczyszczania przeciwciał, immunochemiczne metody analizy, badanie właściwości immunogennych i antygenowych białka, praca ze zwierzętami doświadczalnymi, praca z hodowlami komórkowymi, przygotowanie pierwotnych komórek hodowli; badanie markerów aktywacji komórek, metody biologii molekularnej, tworzenie metod wykrywania wirusów, opracowanie systemów diagnostycznych.

Języki obce: angielski, rosyjski

Doświadczenie zawodowe:

– Od 2017 r. po dzień dzisiejszy starszy pracownik naukowy UAB „Imunodiagnostika“.
– Od 2015 r. po dzień dzisiejszy starszy pracownik naukowy Centrum Nauk Życia Uniwersytetu Wileńskiego.
– 2012-2015 r. pracownik naukowy oddziału Immunologii i biologii komórkowej Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Wileńskiego.
– 2009-2012 r. młodszy pracownik naukowy oddziału Immunologii i biologii komórkowej Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Wileńskiego.
– 2006-2008 r. bioinżynier w laboratorium Immunologii i biologii komórkowej Instytutu Biotechnologii.

Podnoszenie kwalifikacji, staże:

– Staże:  Friedrich-Loeffler-Institute (Greifswald, Niemcy, od 12-11-2005 do 02-01-2006), wzięła udziała w 3 Międzynarodowej Szkole Immunologów (Ettal, Niemcy, od 20-02-2007 do 27-02-2007).
– W 2006 r. wysłuchała kurs wymagań kwalifikacyjnych FELASA (kategoria C), posiada zezwolenie na pracę ze zwierzętami doświadczalnymi. Stale bierze udział w różnych międzynarodowych konferencjach naukowych.
– Publikacje naukowe.
– Członkostwo w organizacjach zawodowych, społecznych.
– Członek Litewskiego Towarzystwa Biochemików i Litewskiego Towarzystwa Immunologów

Nagrody za działalność naukową:

– 2011 r. nagroda Litewskiej Akademii Nauk w Konkursie prac młodych naukowców za pracę pt. „Badanie właściwości rekombinowanych antygenów wirusowych oraz tworzenie i definiowanie nowych przeciwciał monoklonalnych".

  • Indrė Kučinskaitė-Kodzė

Dokonaj rejestracji na badania alergologiczne w znanym sobie języku.

Scroll to Top