fbpx

Pracownik naukowy Rasa
Petraitytė-Burneikienė


Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe
:

– 2003-2007 r. Instytut  Biotechnologii Uniwersytetu Wileńskiego, studia doktoranckie.
– 1997-2003 r. Wydział Chemii Uniwersytetu Wileńskiego, biochemia.

Stopień naukowy:

– 2008 r. Doktor biochemii nauk fizycznych. Temat rozprawy doktorskiej: „Synteza białek wirusowych w drożdżach i ich zastosowanie w diagnostyce“.

Specjalizacja: Biologia molekularna, inżynieria genetyczna, wirusologia, synteza białka, diagnostyka.

Języki obce: angielski, rosyjski

Doświadczenie zawodowe:

– Od 2017 r. po dzień dzisiejszy – pracownik naukowy UAB Imunodiagnostika.
– Od 2013 r. po dzień dzisiejszy –  starszy pracownik naukowy oddziału inżynierii genetycznej organizmów eukariotycznych, Centrum Nauk Życia Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Wileńskiego.
– 2010-2010 r. pracownik naukowy oddziału inżynierii genetycznej organizmów eukariotycznych, Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Wileńskiego.
– 2008-2010 r. młodszy pracownik naukowy w laboratorium inżynierii genetycznej organizmów eukariotycznych, Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Wileńskiego.
– 2003-2007 r. doktorant Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Wileńskiego, bioinżynier.
– 2001-2003 r. Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Wileńskiego, laborant.

Podnoszenie kwalifikacji, staże:

– 2006 m. staż w Agencji Ochrony Zdrowia w Londynie (Health Protection Agency HPA, UK).
– 2005 m. staż w Agencji Ochrony Zdrowia w Londynie (Health Protection Agency HPA, UK).
– 2003 r. staż w Instytucie Wirusologii w Berlinie (Charite, Institute of Virology, Berlin, Niemcy).
– 2002 r. staż w Instytucie Wirusologii w Berlinie (Charite, Institute of Virology, Berlin, Niemcy).
– Każdego roku bierze udział w różnych międzynarodowych konferencjach naukowych.
– Członek Litewskiego Towarzystwa Biochemików,
– Członek Litewskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

  • Mokslo darbuotoja Rasa Petraitytė-Burneikienė

Dokonaj rejestracji na badania alergologiczne w znanym sobie języku.

Scroll to Top