fbpx

Pracownik naukowy Justyna Mažul


Specjalizacja
:  Biolog molekularny

Języki obce: angielski, polski, litewski

Wykształcenie:

– Od 2015 do 2017 r. studia magistra biologii molekularnej w Centrum Nauk Życia Uniwersytetu Wileńskiego. Temat pracy końcowej: „Znaczenie autofagii w patogenezie zespołu Sjögrena.  Badanie immunohistochemiczne małych gruczołów ślinowych".
– Od 2011 do 2015 r. studia bakałarza genetyki na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wileńskiego. Temat pracy końcowej: „Badanie polimorfizmów genów GSTM1, GSTT1, MDM2 i TP53 oraz czynników ryzyka raka płuc“.

Praktyka zawodowa:

– Od 2016 do 2017 r. Państwowy Instytut Badań Naukowych, Centrum Medycyny Innowacyjnej (IMC), Oddział medycyny regeneracyjnej.
– Od 2013 do 2016 r. Narodowy Instytut Raka (NVI), Biobank.

  • Mokslo darbuotoja Justyna Mažul

Dokonaj rejestracji na badania alergologiczne w znanym sobie języku.

Scroll to Top