fbpx

O nas

WITAMY W INNOWACYJNYM CENTRUM IMMUNODIAGNOSTYCZNYM!

"Nasze Centrum zostało utworzone w 2013 r. w celu zrealizowania długoletniego doświadczenia w rozpoznawaniu chorób alergicznych oraz tworzeniu innowacyjnych produktów do rozpoznawania alergii. Wykonanie w Centrum infrastruktury laboratoriów zostało częściowo sfinansowane ze środków unijnych w ramach programu pt. INTELEKTAS LT + projektu pt. „Wytworzenie nowych produktów diagnostycznych przy użyciu mikromacierzy”. Podczas realizacji projektu zostały wykonane nowoczesne laboratoria wyposażone we współczesny sprzęt.

W dniu dzisiejszym Innowacyjne Centrum Immunodiagnostyczne stanowią dwa podstawowe oddziały: Laboratorium Kliniczno – Diagnostyczne oraz Oddział Naukowy Wytworzenia Innowacyjnych Produktów. Laboratorium Kliniczno – Diagnostyczne jako jedyne na Litwie wykonuje badania diagnostyczne alergii uwzględniając zalecenia obecnej Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej.

Rozwój naukowo- technologiczno-eksperymentalny Oddziału Naukowego jest ukierunkowany na tworzenie nowych systemów diagnostycznych przeznaczonych do rozpoznawania alergii in vitro. W chwili obecnej Oddział Naukowy podjął się realizacji nowego projektu w ramach realizacji przez Litewską Agencję Wsparcia Przedsiębiorczości programu pt. INTELEKT LT – „Innowacje w diagnostyce alergii“.

Podstawowym zadaniem projektu jest utworzenie innowacyjnych mikromacierzy opartych na zasadach nanotechnologicznych umożliwiających rozpoznanie uczulenia pacjenta na najczęściej spotykane alergeny pokarmowe, wdychane i domowe.

Na czym polega przewaga nowego systemu diagnostycznego nad obecnym? Przede wszystkim, badanie wymaga pobrania znacznie mniejszej ilości krwi pacjenta (kropla krwi jest wystarczająca), czas badania zostaje skrócony od kilku dni do kilku godzin, zaś wyniki badania są szczególnie dokładne i wyczerpujące.

Podczas realizacji niniejszego projektu nasi naukowcy ściśle współpracują z Instytutem Biotechnologii Centrum Nauki o Życiu Uniwersytetu Wileńskiego, Oddziałem Immunologii i Biologii Komórkowej prowadzonym przez prof. A. Žvirblienė. Naukowcy z tego Oddziału posiadają długoletnie doświadczenie w tworzeniu przeciwciał monoklonalnych, są autorami wielu międzynarodowych publikacji i patentów. Wytworzone przez nich produkty są używane przez znanych producentów zestawów diagnostycznych. W ramach naszego projektu niniejszy zespół naukowców tworzy kolekcje przeciwciał monoklonalnych, które będą używane do zapewnienia jakości nowych zestawów diagnostycznych.

Pomimo już wymienionych projektów Innowacyjne Centrum Immunodiagnostyczne wykonuje unikatowe i niepowtarzalne na Litwie badanie biomedyczne osób alergicznych. W ramach badania krew osób alergicznych zostaje zbadana pod względem uczulenia na 18 różnych alergenów oraz nawet na 38 ich składników. Niniejsze badanie pozwoli naukowcom i lekarzom bardziej dokładnie zbadać podstawowe przyczyny (alergeny) uczulające mieszkańców Litwy oraz dobrać najbardziej odpowiednie leki, które należy stosować podczas immunoterapii. Badanie jest prowadzone przy współpracy z Centrum Pulmonologiczno - Alergicznym ZUP Kliniki Szpitala Uniwersytetu Wileńskiego w Santaryszkach.

W Centrum swoje badania naukowe w ramach studiów licencjackich i magisterskich wykonują studenci Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz Wydziału Medycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

A więc, wyczerpująca i dokładna diagnoza alergii jest podstawowym celem, do którego nieustannie dążymy przy użyciu nowych, wyższych technologii opracowanych przez Innowacyjne Centrum Immunodiagnostyczne oraz poprzez współpracę z litewskimi alergologami oraz wiodącymi w tej branży światowymi firmami: fińską firmą Thermo Scientific Phadia oraz amerykańską firmą Hitachi Chemical Diagnostics. Jednym z najnowszych oraz niepowtarzalnych zarówno na Litwie, jak i na całym świecie produktów jest opracowany przez nas spersonalizowany program w zakresie diagnostyki alergii Allergomedica, który jest dostępny do nabycia w Internecie oraz pozwala na oddanie krwi w najbliższych klinikach lub laboratoriach naszych partnerów, zlokalizowanych nawet w 16 miastach Litwy.

—————-

Laboratorium Innowacyjne Centrum Immunodiagnostycznego posiada licencję (nr 3788) wydaną przez Państwową Służbę Akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej przy Ministerstwie Zdrowia uprawniającą do świadczenia usług w zakresie ogólnej opieki zdrowotnej i diagnostyki laboratoryjnej. Wykonywane w laboratorium badania są walidowane. Ponadto, bierzemy udział w kontroli zewnętrznej. "

3 podstawowe zasady, którymi się kierujemy


Łatwy dostęp

Inicjujemy postęp nauki w kraju dążąc do udostępnienia dokładnych badań diagnostycznych alergii dla każdego.

Jakość

Dążymy do osiągnięcia maksymalnych wyników dla pacjentów poprzez współpracę z wiodącymi na świecie w branży badań alergologicznych firmami.

Dowodach opartą medycyną

Kierujemy się najnowszą oraz klinicznie uzasadnioną i na dowodach opartą medycyną.

Zespół


Poznaj podstawowych członków naszego zespołu

Kęstutis Černiauskas

Kęstutis Černiauskas | Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny

Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny Kęstutis Černiauskas pracuje w Klinicznym Szpitalu Uniwersytetu Wileńskiego Santaros oraz w Klinice Allergomedica. Odbył staż w szkole alergologii w Niemczech, Włoszech, Francji. Co roku doskonali swoją wiedzę na konferencjach organizowanych przez Litewskie Stowarzyszenie Lekarzy Alergologów – Immunologów Klinicznych, Lekarzy Pulmonologów, Dermatologów - Wenerologów oraz Europejską Akademię Alergologii i Immunologii Klinicznej.

Medicinos Biologė Monika Miškinytė

Monika Miškinytė | Biolog Medycyny

Monika Miškinytė zdobyła tytuł licencjata na kierunku: Zdrowie publiczne oraz tytuł magistra na kierunku: Biologia medyczna na Uniwersytecie Wileńskim, jest odpowiedzialna za wykonanie badań laboratoryjnych w laboratoriach Klinicznego Szpitalu Uniwersytetu Wileńskiego w Santaryszkach oraz „Imunodiagnostika“, zapewnienie jakości badań oraz nieustannego doskonalenia się. Wraz z zespołem u „Imunodiagnostika“ prowadzi i uczestniczy w tworzeniu i stałym doskonaleniu programu „Allergomedica“.

Alergologė Neringa Stirbienė

Neringa Stirbienė | Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny

Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny Neringa Stirbienė pracuje w Szpitalu Dziecięcym, Filii Klinicznego Szpitalu Uniwersytetu Wileńskiego w Santaryszkach, „Medicinos diagnostikos ir gydymo centras“ oraz w laboratorium „Imunodiagnostika“, odbywa studia doktoranckie na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wileńskiego (dziedzina badań – alergia u dziecka na leki). Odbyła staż w Szpitalu Uniwersyteckim w Amsterdamie (Academisch Medisch Centrum), Niderlandach, interesuje się postępem alergologii, bierze aktywny udział w konferencjach organizowanych na Litwie i zagranicą.

Medicinos biologė Megė Černiauskienė

Megė Černiauskienė | Biolog Medyczny

Megė Černiauskienė zdobyła tytuł licencjata zdrowia publicznego na Litewskim Uniwersytecie Nauk Zdrowotnych oraz tytuł magistra biologii medycznej na Uniwersytecie Wileńskim. Odpowiada za jakościowy dobór, wykonanie, interpretację oraz nieustanne doskonalenie badań laboratoryjnych w laboratorium „Imunodiagnostika”. Uczestniczy w działalności akademickiej - na Uniwersytecie Wileńskim, Wydziale Medycznym, w Katedrze Fizjologii, Biochemii, Mikrobiologii i Medycyny Laboratoryjnej jest zatrudniona jako lekarz naukowiec.

Aurelija P.

Aurelija Pultinevičienė | Kierownik Produktu

Kierownik Produktu „Allergomedica“ Aurelija Pultinevičienė w 2013 r. zdobyła tytuł licencjata Finansów i Rachunkowości, jednakże w dziedzinie technologii informacyjnych pracuje już osiem lat. Co roku uczestniczy w konferencjach i szkoleniach w zakresie technologii, innowacji i start-upów, jest członkiem Stowarzyszenia Kierowników Produktów „ProductTank Vilnius“ oraz stałym uczestnikiem zajęć seminaryjnych. Jest odpowiedzialna za tworzenie, doskonalenie, promocję i marketing produktu laboratorium „Imunodiagnostika“ pt. „Allergomedica“, a także sprawną obsługę klientów.

Indrė Kučinskaitė-Kodzė

Indrė Kučinskaitė-Kodzė | Starszy pracownik naukowy

Doktor nauk przyrodniczych Indrė Kučinskaitė-Kodzė pracuje na stanowisku starszego pracownika naukowego Centrum Nauk Życia Uniwersytetu Wileńskiego oraz w laboratorium “Imunodiagnostika”. Wspólnie z zespołem badawczym “Imunodiagnostika” pracuje nad innowacyjnymi systemami diagnostyki alergii. Specjalizacja – opracowanie, analiza i stosowanie komponentów systemów diagnostycznych. Stale śledzi najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu diagnostyki alergii i immunoterapii.

Rasa Petraitytė-Burneikienė

Rasa Petraitytė-Burneikienė | Pracownik naukowy

Doktor biochemii nauk fizycznych. Obecnie pracuje na stanowisku starszego pracownika naukowego Centrum Nauk Życia Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Wileńskiego oraz pracownika naukowego UAB Imunodiagnostika. Specjalizuje się w tworzeniu systemów diagnostycznych alergenów oraz normalizacji opracowanych metod. Posiada doświadczenie z zakresu syntezy rekombinowanych białek w systemach heterologicznych i ich zastosowania w tworzeniu testów diagnostycznych. Każdego roku bierze udział w międzynarodowych konferencjach. Odbyła staże w Instytucie Wirusologii w Berlinie oraz Agencji Ochrony Zdrowia w Londynie.

Justyna Mažul

Justyna Mažul | Pracownik naukowy

Pracownik naukowy Justyna Mažul zdobyła tytuł zawodowy bakałarza genetyki i magistra biologii molekularnej na Uniwersytecie Wileńskim. Jest odpowiedzialna za badania naukowe niezbędne dla tworzenia systemów diagnostycznych alergii.

Aistė Imbrasaitė

Aistė Imbrasaitė | Specjalista ds. Badań Laboratoryjnych

Bakałarz biochemii Uniwersytetu Wileńskiego Aistė Imbrasaitė pracuje w laboratorium „Imunodiagnostika“  na stanowisku laboranta, jest odpowiedzialna za badania laboratoryjne, ich doskonalenie oraz utrzymanie ogólnego porządku w laboratorium „Imunodiagnostika“.

Masz pytania lub propozycje?

Scroll to Top