fbpx

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytania?

Najczęściej zadawane pytania

1. Pacjentowi w małych dawkach jest podawany alergen;
2. Dawka stopniowo jest powiększana, dopóki organizm przyzwyczai się do alergenu oraz układ odpornościowy zacznie na niego reagować, tj. oddziaływanie na przyczynę choroby;
3. Maksymalny okres leczenia – 3-5 lata.

Immunoterapia przywraca bilans układu odpornościowego poprzez zmniejszenie ilości wytwarzanej immunoglobiny typu E. Przyzwyczaja organizm do alergenu. Aby umożliwić lekarzowi naznaczenie docelowej swoistej immunoterapii alergenowej, należy zbadać uczulenie pacjenta na wykryte alergeny na poziomie cząsteczkowym (2-gi i 3-ci krok programu Allergomedica).

1. Alergiczny nieżyt nosa, któremu towarzyszy lub nie towarzyszy zapalenie spojówek, włączając inne choroby: sezonowy alergiczny nieżyt nosa / zapalenie spojówek; przewlekły alergiczny nieżyt nosa / zapalenie spojówek; sezonowy + przewlekły alergiczny nieżyt nosa / zapalenie spojówek;
2. Astma alergiczna: astma alergiczna sezonowa; astma alergiczna przewlekła;
3. Alergiczny nieżyt nosa + astma alergiczna.

Swoista immunoterapia alergenowa jest dotychczas jedynym sposobem leczenia, który może zmienić naturalny postęp alergii dróg oddechowych oraz wyeliminować przyczyny jej pojawienia się. Celem niniejszej terapii jest zmniejszenie uczulenia człowieka na alergen (-y) jednocześnie zmieniając reakcję odpornościową oraz zapewniając tolerancję alergenu (-ów).

Przez długie lata wykonywane badania kliniczne, studia i analizy wykazały, że dzięki poddaniu się niniejszej terapii pacjenci mogą osiągnąć oczekiwanych wyników: poprawić jakość życia, obniżyć długoterminowe koszty wskutek zmniejszenia lub zaniku potrzeby zażywania leków łagodzących objawy oraz zmienić postęp choroby.

Swoista immunoterapia alergenowa nie tylko zmniejsza objawy (w toku leczenia), lecz również ma długotrwałe działanie po zakończeniu leczenia. Ponadto, zapobiega postępowi chorób alergicznych, na przykład, przekształceniu się alergicznego nieżytu nosa w astmę oskrzelową. Aby umożliwić lekarzowi naznaczenie docelowej swoistej immunoterapii alergenowej, należy zbadać uczulenie pacjenta na wykryte alergeny na poziomie cząsteczkowym (2-gi i 3-ci krok programu Allergomedica).

Cena programu dokładnych badań diagnostycznych wynosi 109,00 €.

Do badań wykonywanych w ramach programu Allergomedica krew jest pobierana jeden raz, tj. jednocześnie są pobierane 2 próbówki o pojemności 5 ml. Krew jest pobierana z żyły.

Program Allergomedica jest zalecany przez lekarzy alergologów – immunologów klinicznych dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat, ponieważ układ trawienny i immunologiczny dzieci w tym wieku nie jest w pełni rozwinięty, aby niniejsze badania mogły wykazać istotne wyniki.

Do badań wykonywanych w ramach programu Allergomedica nie jest wymagane specjalne przygotowanie – możesz się odżywiać i zażywać leki (w tym łagodzące objawy alergii) jak zwykle!

Praktycznie każda substancja może wywoływać objawy alergii, ale tylko nieduża część alergenów jest uznawana za RZECZYWISTE alergeny. Według danych Światowej Organizacji Alergii (WAO) w Europie Wschodniej i Skandynawii występuje tylko 12 rzeczywistych alergenów:

1. 7 wziewnych: brzoza, tymotka, bylica piołun (gorzki piołun), pleśń, kocia i psia sierść, roztocze kurzu domowego.
2. 5 pokarmowych: mleko, jajko kurze, ryba, soja, orzechy.

Wszystkie pozostałe substancje zazwyczaj wywołują objawy alergii z powodu tzw. reakcji krzyżowych. Reakcja krzyżowa występuje w przypadku, gdy rzeczywisty alergen, z powodu którego należy się zaniepokoić, jest pod pewnym względem zbliżony do innych substancji, a mianowicie, alergen i inne substancje tworzące cząsteczki są zbliżone do siebie pod względem strukturalnym. Z tego powodu wykonany test alergiczny na 60 alergenów, wśród których są między innymi np. brzoza, jabłko, marchew, ziemniaki, pomidor, orzeszki ziemne, orzech laskowy oraz wszystkie owoce pestkowe, może wykazać, że jesteś alergiczny na wszystkie w/w alergeny, po czym będziesz usiłował ich unikać, chociaż prawdziwą przyczyną może być tylko alergia na brzozę. Badania molekularne często wykazują, że nie należy usuwać z codziennej diety żadnego w/w artykułu lub należy unikać jedynie poszczególnych w/w artykułów. Niniejsza informacja jest istotna nie tylko dla pacjenta, lecz również dla lekarza, który może docelowo naznaczyć swoistą immunoterapię – jedyny sposób leczenia, który może dokonać zmiany naturalnego przebiegu alergii dróg oddechowych oraz usunąć przyczyny jej wystąpienia.

Badania wykonane w ramach programu Allergomedica wykrywają RZECZYWISTE alergeny, ustalają, czy jesteś alergiczny (-a) na zbliżone do siebie cząsteczki oraz czy prawdziwą przyczyną Twoich dolegliwości jest np. uczulenie na brzozę, a być może prawdziwa alergia dotyczy jedynie określonego artykułu.

Dążymy do udzielenia pacjentom jedynie istotnych informacji dotyczących ich zdrowia, uzyskania odpowiedzi pozwalających opanować chorobę oraz wykluczyć niepotrzebny niepokój, stąd podczas badań wykonywanych w ramach programu Allergomedica badamy zestaw alergenów dobranych przez litewskich lekarzy alergologów – immunologów klinicznych (36 najistotniejszych i najczęściej na Litwie występujących alergenów oraz 2 dodatkowe alergeny w zależności od objawów wskazanych przez pacjenta).

Surowicę krwi pacjenta w ramach programu Allergomedica badamy na 20 alergenów najczęściej występujących na Litwie. W przypadku występowania szerokiego obrzęku w miejscu użądlenia przez pszczołę lub osę pacjentowi zostanie wykonane dodatkowe badanie uczulenia na alergeny osy i pszczoły.

Alergeny wziewne:

- bylica piołun (gorzki piołun), rzepak, pokrzywa, brzoza, grzyby pleśniowe (grzyb Alternaria, kropidlak i błyskoporek), karaluchy, tymotka, kurze pierze, psia i kocia sierść, włosie końskie, roztocze kurzu domowego 2 rodzajów.

Alergeny pokarmowe:

- drób, kazeina, jęczmień, żyto, jabłka, droższe, pomarańcza, dorsz, cielęcina, wieprzowina, pomidor, krewetki, mleko, orzech laskowy, groch sojowy, orzeszki ziemne, groch zwyczajny, jajko kurze.
Pozostałe alergeny:

– lateks, jad pszczoły i osy.

Zwykłe badania alergologiczne pozwalają na wykonanie testów na wybraną ilość alergenów (20, 36, 60 itd.) z surowicy krwi. Wyniki tych badań są tylko jednym z kroków niezbędnych do pełnowartościowego zbadania alergii. Ten krok jest tylko pierwszym z kroków w ramach programu Allergomedica, ponieważ nie odpowiada na Twoje podstawowe pytania:

1. Na co tak naprawdę mam uczulenie?
Alergeny są złożone z komponentów (cząsteczek alergennych), które pod względem budowy mogą być podobne, co może powodować reakcje krzyżowe. A więc, na etapie pierwszego kroku po ustaleniu uczulenia na poszczególne alergeny należy wykonać badania molekularne w celu stwierdzenia rzeczywiście uczulających alergenów (2 i 3 krok programu Allergomedica).
2. Czy stwierdzone uczulenie zagraża mojemu życiu?
Poszczególne alergeny powodują wstrząs anafilaktyczny, który bez udzielenia odpowiedniej pomocy może doprowadzić do zgonu. Jedynie badania cząsteczkowe oraz ilościowe pomiary przeciwciał we krwi (2 i 3 krok programu Allergomedica) umożliwiają wyjaśnienie, czy uczulenie na ustalone alergeny stanowi zagrożenie oraz jaki jest stopień tego zagrożenia.
3. Jakie są możliwości i prognozy leczenia alergii?
Nawet jeżeli wyniki zwykłych badań alergologicznych są opiniowane przez lekarza alergologa – immunologa klinicznego, 1-sze i 2-gie pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Najnowsze dane statystyczne wykazują, że immunoterapia w 45 proc. jest nieskuteczna, ponieważ kierunek leczenia jest obierany bez wykonania badań molekularnych. Uczulenie stwierdzone w ramach programu Allergomedica zostaje zbadane na poziomie cząsteczkowym (najgłębszym), po czym wraz z kwestionariuszem pacjenta zostaje ocenione przez lekarza alergologa – immunologa klinicznego, stąd oddanie co najmniej jednej próbki krwi pozwoli na uzyskanie w ciągu 10 dni roboczych nie tylko dokładnej odpowiedzi laboratorium, lecz również rozpoznania i zaleceń specjalisty.

1-szy krok w diagnostyce alergii
Próbka pacjenta zostaje przygotowana do badania w laboratorium, po czym zostaje wykonany pierwszy krok polegający na zbadaniu krwi pacjenta na alergeny najbardziej rozpowszechnione na Litwie. Niniejszy krok badania jest najbardziej rozpowszechniony wśród laboratoriów diagnostycznych na Litwie. Wyniki uzyskane po wykonaniu pierwszego kroku dostarczają informacji o alergenach, na które jest uczulony pacjent, jednak nie pozwalają odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: „Jak należy postępować dalej?”. Aby odpowiedzieć na niniejsze pytanie, badanie wykonywane w ramach programu Allergomedica obejmuje unikalny schemat drugiego i trzeciego kroku.
2-gi krok w diagnostyce alergii
Na etapie 2-iego kroku pracownicy laboratorium szerzej rozpoznają uczulenie pacjenta na alergeny stwierdzone na etapie 1-szego kroku oraz dokonują ilościowego pomiaru stężenia specyficznych IgE na alergen we krwi pacjenta. Niniejszy krok badania pozwala na przedstawienie wstępnych zaleceń oraz udzielenie odpowiedzi na kolejne istotne pytanie – „Czy naprawdę muszę się przejąć swoją alergią?”.
3-ci krok w diagnostyce alergii
W celu sformułowania dokładnych i wszechstronnych zaleceń należy przejść do etapu 3-go kroku, na którym alergia pacjenta zostaje rozpoznana na poziomie cząsteczkowym według najnowszego modelu diagnostycznego alergii. Na etapie 3-go kroku zostają stwierdzone składniki alergenne, na które jest uczulony pacjent.

4-ty krok w diagnostyce alergii
Lekarz alergolog – immunolog kliniczny dokonuje analizy dokładnej odpowiedzi laboratorium oraz kwestionariusza wypełnionego przez pacjenta przed oddaniem krwi.
5-ty krok w diagnostyce alergii
Lekarz alergolog – immunolog kliniczny przedstawia rozpoznanie, zalecenia dotyczące opanowania choroby i kierunku leczenia. Wszechstronny wgląd do choroby pacjenta pozwala:
1. Wykryć prawdziwego sprawcę choroby;
2. Dowiedzieć się, jakie objawy są skutkiem reakcji krzyżowych;
3. Ocenić możliwości i prognozy immunoterapii;
4. Stwierdzić, jakie alergeny mogą w przyszłości zagrażać życiu pacjenta.

Allergomedica stosuje zaakceptowane w skali światowej najwyższej klasy rozwiązanie w zakresie badań diagnostycznych alergii, łączące zarówno ilościową, jak również jakościową metodę ustalania alergii, umożliwiającą wykonanie szczegółowej i wszechstronnej analizy pacjenta.

1. Badanie uczulenia na 36 najczęściej spotykanych na Litwie alergenów (bylica piołun (gorzki piołun), rzepak, pokrzywa, brzoza, grzyby pleśniowe (grzyb Alternaria, kropidlak, błyskoporek, pędzlak), lateks, karaluchy, tymotka, drób, kazeina, jęczmień, żyto, jabłka, drożdże, pszenica, pomarańcza, dorsz, cielęcina, wieprzowina, pomidor, krewetki, mleko, orzech laskowy, groch sojowy, groch zwyczajny, jajko kurze, kurze pierze, psia i kocia sierść, włosie końskie, roztocze kurzu domowego 2 rodzajów). Jeżeli pacjent został użądlony przez pszczołę lub osę oraz doszło do szerokiego obrzęku w miejscu użądlenia – dodatkowo zostanie wykonane badanie na alergeny osy i pszczoły.
2. Badanie alergenów ustalonych na etapie pierwszego kroku najbardziej dokładną metodą zaakceptowaną w ramach złotego standardu w celu potwierdzenia alergii oraz dokonania ilościowego pomiaru uczulenia organizmu.
3. Zbadanie uczulenia pacjenta na wykryte alergeny metodą zaakceptowaną w ramach złotego standardu na poziomie cząsteczkowym pozwalają lekarzowi na opracowanie odpowiedniego planu kontroli i leczenia alergii.
4. Ocena kwestionariusza pacjenta oraz uzyskanych wyników badań przez lekarza alergologa – immunologa klinicznego.
5. Przedstawienie rozpoznania i zaleceń przez lekarza alergologa – immunologa klinicznego.

Zalecane w przypadku występowania:
1. Częstych przeziębień;
2. Kataru przewlekłego i sezonowego;
3. Obrzęku śluzówki nosa;
4. Kichania;
5. Pieczenia, zaczerwienienia i łzawienia oczu;
6. Ataków kaszla, duszności;
7. Kłopotów z oddychaniem;
8. Pieczenia, obrzęku śluzówki jamy ustnej podczas spożywania poszczególnych artykułów spożywczych;
9. Wysypki;
10.  Reakcji anafaliktycznej;
11.  Podejrzenia alergii pokarmowej, alergii na pyłki kwiatów, roztocze kurzu domowego, zwierząt.

Program Allergomedica umożliwia ustalenie alergii I-szego typu (nasilonego uczulenia), która stanowi 50 proc. wszystkich typów alergii. Podczas niniejszej alergii wytwarzają się swoiste przeciwciała - immunoglobiny typu E (IgE) na alergen. Jest to reakcja organizmu na alergeny, polegająca na zwiększeniu w/w specyficznych przeciwciał we krwi.

Pozostałe 50 proc. stanowią odroczone reakcje alergiczne spowodowane nasilonym uczuleniem oraz mechanizmy niealergiczne.

Jeżeli badania wykonane w ramach programu Allergomedica nie wykrywają alergii I-szego typu, to świadczy o tym, że nie masz alergii I-szego typu na badane alergeny. Zalecamy odwiedzenie lekarza alergologa – immunologa klinicznego, który dokona Pana/Pani oględzin, oceni stan Pana/Pani zdrowia oraz naznaczy inne konieczne badania, a następnie leczenie.

Vilius i Antanas (nieprawdziwe imiona pacjentów) zdecydowali się na wykonanie testów alergicznych w ramach szczegółowego programu w zakresie diagnostyki alergii Allergomedica. Specjaliści laboratorium „Imunodiagnostika“ po otrzymaniu próbek krwi obu pacjentów wykonali dokładne badanie diagnostyczne alergii.

W wyniku porównania wyników obu pacjentów ustalono, że po wykonaniu pierwszego kroku diagnostycznego wyniki są praktycznie jednakowe – zarówno Vilius, jak i Antanas są alergiczni na brzozę, tymotkę, kotów, jabłka i orzechy (Vilius na dwa rodzaje orzechów – orzech laskowy i orzeszki ziemne, zaś Antanas – na orzech laskowy).

Jeżeli na tym etapie badanie diagnostyczne zostałoby zakończone, wobec obu pacjentów zostałoby zastosowane jednakowe leczenie i środki zapobiegawcze, jednakże drugi i trzeci krok badania diagnostycznego w ramach programu Allergomedica pozwala ustalić, że mocne uczulenie Antanasa na składniki alergenne orzecha laskowego i jabłek jest związane z uczuleniem na pyłki brzozy. To świadczy o tym, że Antanas nie ma alergii na orzech laskowy lub jabłka oraz ich spożywanie jedynie w postaci niepoddanej obróbce termicznej (z powodu zbieżności komponentów w/w alergenów z pyłkami brzozy, na które pacjent jest alergiczny) może powodować pieczenie, kłucie i obrzęk błony śluzowej gardła. Po wyleczeniu alergii na brzozę Antanas nie odczuwałby objawów na orzech laskowy i jabłka.

Tymczasem badanie Viliusa wykazało mocne uczulenie na składnik orzecha laskowego, który wywołuje szczególnie mocne reakcje alergiczne na orzech laskowy, stąd rygorystycznie zabrania się mu spożywania tych orzechów lub żywności, w skład których wchodzą te orzechy, ponieważ mogą wywołać wstrząs anafilaktyczny, który może doprowadzić do zgonu. Viliusowi zaleca się noszenie przy sobie iniekcji adrenaliny w celu uniknięcia poważnych konsekwencji.

A więc, poddanie pacjenta badaniom na poziomie cząsteczkowym jest konieczne w celu sformułowania pełnego rozpoznania choroby, oceny postępu choroby oraz przedstawienia dokładnych zaleceń.

Dokonaj rejestracji na badania alergologiczne w znanym sobie języku.

Scroll to Top