fbpx

Lekarze alergolodzy

„Alergia jest skomplikowanym problemem, ponieważ podobne objawy występują przy chorobach skóry, układu trawiennego, tkanki łączącej i innych. Stąd należy jak najwcześniej ustalić przyczynę choroby, aby wykluczyć lub potwierdzić alergię.“
„Istotnym elementem podczas badania alergii jest ustalenie nie tylko sprawcy alergii – alergenu, lecz również jego dokładnego składnika - komponentu. Ustalenie komponentów niniejszych alergenów umożliwia przedstawienia dokładnych zaleceń oraz naznaczenia skutecznego leczenia. Na przykład, w przypadku ustalenia alergii na białko jajka kurzego, badanie uczulenia na komponenty pozwala ustalić, czy pacjent powinien unikać zarówno surowego jajka kurzego, jak i termicznie przetworzonego, czy może spożywać jajko kurze termicznie przetworzone i produkty z jaja kurzego termicznie przetworzonego. Ponadto, ustalenie komponentów alergenów pozwala ocenić możliwość nasilenia się alergii pokarmowej. Równie tak samo jak w przypadku ustalenia alergii na jabłka i brzozę komponenty alergenne pozwalają dokonać oceny, czy pacjent rzeczywiście jest uczulony na oba alergeny, a być może uczulenie na jabłka występuje w wyniku uczulenia na pyłki brzozy.“
„Program Allergomedica jest unikalny pod tym względem, że pozwala na zbadanie uczulenia na 38 najczęściej spotykanych alergenów na poziomie cząsteczkowym, stąd zarówno pacjent, jak i lekarz staje się świadomy tego, co należy leczyć, czego należy stronić, co można spożywać, a czego należy rygorystycznie unikać, oraz jest w stanie ocenić prognozę choroby.“

Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny
Neringa Stirbienė, Kotryna Linauskienė, Kęstutis Černiauskas

Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny Neringa Stirbienė

Alergologė Neringa Stirbienė

Specjalizacja: Alergologia i immunologia kliniczna

Zakres: Dla dzieci i dorosłych

Język obcy: angielski

Licencja (-e), certyfikat (-y): Licencja Lekarza Alergologa – Immunologa Klinicznego

Wykształcenie, zdobyty zawód

– Od 2014 r. Uniwersytet Wileński, Wydział Medyczny, studia doktoranckie.
– 2010–2014 r. Uniwersytet Wileński, Wydział Medyczny, rezydentura w zakresie alergologii i immunologii klinicznej.
– 2004–2010 r. Uniwersytet Wileński, Wydział Medyczny, program studiów medycznych.

Doświadczenie zawodowe

– Od 2016 r. laboratorium „Imunodiagnostika“, Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny.
– Nuo 2015 r. „Medicinos diagnostikos ir gydymo centras”, Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny.
– Od 2014 r. Szpital Dziecięcy, Filia Klinicznego Szpitalu Uniwersytetu Wileńskiego w Santaryszkach, Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny.
– 2014–2015 r. Kliniczny Szpital Uniwersytetu Wileńskiego w Santaryszkach, Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny.

Podnoszenie kwalifikacji, staż

– 2016 r. II kongres projektu J, Antalia, Turcja.
– 2016 r. „Reakcje nasilonego uczulenia na leki“, Malaga, Hiszpania
– Co roku uczestniczy na konferencjach Stowarzyszeń Lekarzy Alergologów – Immunologów Klinicznych, Lekarzy Pulmonologów, Dermatologów - Wenerologów oraz Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej.
– 2015 r. Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) „Wczesna diagnostyka i leczenie najczęściej występujących chorób alergicznych u niemowląt i dzieci”, Taormina, Włochy.
– 2015 r. III seminarium dotyczące diagnostyki pierwotnych niedoborów odporności, Slavonice, Czechy.
– 2015 r. „Kurs alergii polekowej dla lekarzy specjalistów”, Montpellier, Francja.
– 2015 r. II międzynarodowy kongres dotyczący pierwotnych niedoborów odporności, Budapeszt, Węgry.
– 2014 r. Kurs dotyczący wyprysku kontaktowego Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV), Malmo, Szwecja.
– 2013 r. Światowy Kongres Alergii i Astmy Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI-WAO), Mediolan, Włochy.
– 3 mies. 2013 r. staż w Akademickim Centrum Medycznym, Amsterdam, Niderlandy.
– 2012 r. „Reakcje nasilonego uczulenia na leki”, Monachium, Niemcy.
– 2012 r. Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej „Swoista alergia i immunoterapia”, El Eskorialis, Włochy.

Alergologė Neringa Stirbienė

Publikacje w wydaniach naukowych/referaty

– Stirbienė-Buterlevičiūtė N., Rudzevičienė O., Kvedarienė V.: „Nasilone uczulenie na środki miejscowego znieczulenia”. Pulmonologia i alergologia dziecięca 2012, t. 15 Nr 1, s. 102-109.
– Kvedarienė V., Rudzevičienė O., Būtienė I., Šitkauskienė B., Stirbienė-Buterlevičiūtė N., Norkūnienė J., Gomes wśród u dzieci na Litwie”. Pulmonologia i alergologia dziecięca 2012, t. 15 Nr 2, s.14-21.
– Stirbienė-Buterlevičiūtė N., Malinauskienė L., Vaitkevičiūtė L., Blažienė A.: „Choroba Henoch-Schönlein wywołana wakcyną przeciwko sezonowej grypie”. Pulmonologia i alergologia dziecięca 2014, t. 17 Nr 1 s. 33-37.
– Stirbienė-Buterlevičiūtė N., Malinauskienė L.: „Wyprysk atopowy oraz zasady jego leczenia”. Internista 2014 Nr. 2 (139).
– Stirbienė-Buterlevičiūtė N., Malinauskienė L.: „Wpływ leków przeciwhistaminowych na ośrodkowy układ nerwowy”. Internista 2014 Nr 4 (141), s. 30-35.
– Stirbienė-Buterlevičiūtė N. Malinauskienė L.: „Reakcje nasilonego uczulenia na jodowe środki kontrastowe”. Alergia. Astma. Immunologia 2014 Nr 1 (5), s. 59-63.
– Stirbienė-Buterlevičiūtė N., Malinauskienė L.: „Alergia na jajo kurze”. Alergia. Astma. Immunologia 2015 Nr 1 (6), s.13-15.
– Stirbienė-Buterlevičiūtė N., Paltarackienė V., Marčiukaitienė V., Cirtautas S., Rudzevičienė O.: „Współczesny pogląd na wpływ immunoglobiny E na rozpoznawanie chorób alergicznych”. Pulmunologia i alergologia dziecięca, 2015, t. XVIII, Nr 2, s. 56-63.
– Rudzevičienė O., Stankevičiūtė R., Stirbienė-Buterlevičiūtė N., Marčiukaitienė V., Burokaitė E.: „Alergia na krowie mleko u dzieci: porównanie prób prowokacyjnych doustnych do innych badań alergologicznych”. Pulmonologia i alergologia dziecięca, 2016, t. XIX, nr. 1, p. 71-78.

Członkostwo w organizacjach zawodowych, społecznych

– Od 2015 r. członek Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności (ESID).
– Od 2014 r. członek Litewskiego Stowarzyszenia Lekarzy Alergologów – Immunologów Klinicznych (LAKID).
– Od 2013 r. członek Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (ERS).
– Od 2012 r. członek Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI).

Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny Kotryna Linauskienė

Alergologė Kotryna Linauskienė

Specjalizacja: Alergologia i immunologia kliniczna

Zakres: Dla dzieci i dorosłych

Język obcy: angielski

Licencja (-e), certyfikat (-y): Licencja Lekarza Alergologa – Immunologa Klinicznego

Wykształcenie, zdobyty zawód

– Od 2010 do 2016 r. Uniwersytet Wileński, Wydział Medyczny, rezydentura w zakresie alergologii i immunologii klinicznej.
– Od 2003 do 2010 r. Kowieński Uniwersytet Medyczny, Wydział Medyczny, program studiów medycznych.

Doświadczenie zawodowe

– Od 2016 r. laboratorium „Imunodiagnostika“, Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny.
– Od 2016 r. „Medicinos diagnostikos ir gydymo centras”, Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny.
– Od 2016 r. Kliniczny Szpital Uniwersytetu Wileńskiego w Santaryszkach, Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny.

Podnoszenie kwalifikacji, staż

– 2016 r. Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Wiedeń, Austria.
– 2016 r. Europejskie Towarzystwo Niedoborów Odporności, Trebon, Czechy.
– 2015 r. Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) „Wczesna diagnostyka i leczenie najczęściej występujących chorób alergicznych u niemowląt i dzieci”, Taormina, Włochy.
– 2015 r. Europejskie Towarzystwo Niedoborów Odporności, Slavonice, Czechy.
– 2015 r. II międzynarodowy kongres dotyczący pierwotnych niedoborów odporności, Budapeszt, Węgry.
– 2012 r. Światowy Kongres Alergii i Astmy Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Genewa, Szwajcaria
– Co roku doskonali wiedzę na konferencjach Litewskich Stowarzyszeń Lekarzy Alergologów – Immunologów Klinicznych, Lekarzy Pulmonologów, Dermatologów - Wenerologów oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej

Publikacje w wydaniach naukowych/referaty

– Linauskienė K., Malinauskienė L., Vitkauskaitė E., Chomičienė A., Blažienė A. Severe adverse skin reaction and desensitization to sorafenib. Ann Allergy Asthma Immunol. 2016; 117: 209-10.
– Linauskienė K., Blažienė A. Zaburzenia pracy układu trawiennego związane z pierwotnym niedoborem odporności. Alergia Astma Immunologia. 2016; 1(7): 7-8.
– Linauskienė K., Malinauskienė L. Złoto jako alergen kontaktowy. Alergia Astma Immunologia. 2016; 1(7): 15-19.
– Blažienė A, Kvedarienė V, Chomičienė A, Malinauskienė L, Linauskienė K., Černiauskas K. Zalecenia dotyczące badań i premedykacji w przypadku występowania reakcji nasilonego uczulenia na jodowe środki kontrastowe. Alergia Astma Immunologia. 2016; 1(7): 37-39.
– Linauskienė K., Malinauskienė L. Swędzenie skóry oraz choroby narządów wewnętrznych. Internista. 2016; 2(159):10-16.
– Linauskienė K., Blažienė A. Niezwłoczna pomoc w przypadku występowania przewlekłych stanów alergicznych. Alergia Astma Immunologia. 2015; 1(6):4-6.
– Linauskienė K., Blažienė A. Niedobór odporności: kiedy należy podejrzewać? Alergia Astma Immunologia. 2014; 1(5): 7-11.
– Linauskienė K., Malinauskienė L. Swędzenie oraz choroby narządów wewnętrznych. Internista. 2014; 5(130): 26-30.
– Linauskienė K., Malinauskienė L. Korzyść właściwości przeciwhistaminowych, łagodzących objawy zapalenia i przeciwalergicznych Desloratadine w praktyce klinicznej. Internista. 2013; 3(130): 26-32.
– Linauskienė K., Gegieckienė R., Serapinas D., Miliauskas S., Sakalauskas R. Dziedziczny niedobór α1-antytrypsyny oraz chrzęstniakomięsak: ewentualne powiązanie przyczynowe. Lietuvos mokslo akademija, http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392- 0146/2010/1-4/74- 77.pdf
– Praca naukowa: „Alergia kontaktowa na metale ciężkie: czynniki ryzyka oraz mechanizmy patogenezyjne”.

Członkostwo w organizacjach zawodowych, społecznych

– Od 2016 r. przedstawicielka Młodych Lekarzy Litwy – dla Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności (ESID).
– Od 2013 r. członek Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności (ESID).
– Od 2012 r. Litewskiego Stowarzyszenia Lekarzy Alergologów – Immunologów Klinicznych (LAKID).
– Od 2011 r. członek Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI).

Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny Kęstutis Černiauskas

Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny Kęstutis Černiauskas

Specjalizacja: Alergologia i immunologia kliniczna

Zakres: Dla dzieci i dorosłych

Język obcy: Angielski, francuski, rosyjski

Licencja (-e), certyfikat (-y): Licencja Lekarza Alergologa – Immunologa Klinicznego

Wykształcenie, zdobyty zawód

– Od 2003 do 2008 r. Uniwersytet Wileński, Wydział Medyczny, rezydentura w zakresie alergologii i immunologii klinicznej.
– Od 1997 do 2003 r. Uniwersytet Wileński, Wydział Medyczny, program studiów medycznych.

Doświadczenie zawodowe

– Od 2017 r. Klinika Allergomedica, Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny.
– Od 2016 r. Kliniczny Szpital Uniwersytetu Wileńskiego Santaros, Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny.
– Od 2016 r. Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilnie, Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny.
– Od 2008 r. do 2015 r. Lekarz Alergolog – Immunolog Kliniczny w Centrum Alergologii Miejskiego Szpitala Klinicznego w Wilnie Filii na Antokolu.

Podnoszenie kwalifikacji, staż

– 2017 r. kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Helsinki, Finlandia.
– 2009 r. staż na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana, Monachium, Niemcy.
– 2009 r. Szkoła Alergologii EAACI „Alergia na jad błonkoskrzydłych“, Ankona, Włochy.
– 2009 r. szkolenia specjalistów alergii „Alergia na leki“, Montpellier, Francja.
– Co roku doskonali swoją wiedzę na konferencjach organizowanych przez Litewskie Stowarzyszenie Lekarzy Alergologów – Immunologów Klinicznych, Lekarzy Pulmonologów, Dermatologów - Wenerologów oraz Europejską Akademię Alergologii i Immunologii Klinicznej.

Publikacje w wydaniach naukowych/referaty

  1. Černiauskas K, Blažienė A. Agamaglobulinemia typowa zmienna: diagnostyka i możliwe leczenie. Teoria i praktyka medyczna 2011 - T. 17 (nr 2), s. 221–225
  2. Zalecenia dotyczące badań i premedykacji w przypadku występowania reakcji nasilonego uczulenia na jodowe środki kontrastowe. Alergia Astma Immunologia. 2016; 1(7): s. 37-39
  3. Malinauskienė L, Chomičienė A, Kvedarienė V, Linauskienė K, Černiauskas K., Stirbienė N, Stankevičiūtė R, Žilėnaitė E. Reakcje nasilonego uczulenia na jodowe środki kontrastowe: badanie i leczenie pacjentów. Wilno: VšĮ Akademinė leidyba, 2017. – s. 36.
  4. Stankevičiūtė R., Černiauskas K., Malinauskienė L. Egzema alergiczna wywołana produktami z propolisu. Alergia. Astma. Immunologia, 2014; 1, s. 57-58.
  5. Razgauskas E, Malinauskienė L, Blažienė A, Chomičienė A, Černiauskas K, Dubakienė R, Ėmužytė R, Kvedarienė V, Leišytė P, Rudzevičienė O, Staikūnienė J, Šitkauskienė B, Zolubas M. Zalecenia praktyczne w zakresie swoistej immunoterapii alergenowej. Wilno. UAB "Efrata", 2012. – s. 26.
  6. Žilėnaitė E, Černiauskas K. ZespółStevensa-Johnsona  oraz toksyczna nekroliza naskórka. Astma alergia immunologia. 2016; 1 (7): s. 18-21.

Członkostwo w organizacjach zawodowych, społecznych

– członek Litewskiego Stowarzyszenia Lekarzy Alergologów – Immunologów Klinicznych (LAKID)
– członek Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI).

Dokonaj rejestracji na badania alergologiczne w znanym sobie języku.

Scroll to Top