fbpx

Biolog Medyczny Monika Miškinytė


Specjalizacja
: Biolog Medyczny

Języki obce: angielski

Wykształcenie

– 2016 r. zdobyła tytuł magistra na kierunku: biologia medyczna na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wileńskiego.
– 2014 r. zdobyła tytuł licencjata na kierunku: zdrowie publiczne na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wileńskiego

Podnoszenie kwalifikacji, staż

– 2014 r. referat pt. „Narodowe cechy odporności bakterii na antybiotyk” na konferencji „Nauka na Wydziale Nauk Przyrodniczych”.
– 2012 r. abstrakt na 22-im Europejskim Kongresie Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych  „Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii in Lithuanian hospitals”.
– 2012 m. współautorka artykułu: Povilonis J., Seputienė V., Krasauskas R., Juskaitė R., Miškinytė M., Sužiedelis K., Sužiedelienė E.: „Spread of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii carrying a plasmid with two genes encoding OXA-72 carbapenemase in Lithuanian hospitals”; Journal of antimicrobial chemotherapy.
– 2012 r. brała udział w organizowanym przez Litewską Radę Naukową projekcie pt. „Promowanie działalności naukowej wśród studentów“.
– Od 2011 r. prowadzi badania naukowe w Laboratorium Biologii Molekularnej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wileńskiego.

Doświadczenie zawodowe

– Od 2016 m. pracuje na stanowisku Biologa Medycznego na Oddziale Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Dziecięcym Filii Klinicznego Szpitalu Uniwersytetu Wileńskiego w Santaryszkach.
– Od 2016 r. pracuje na stanowisku Biologa Medycznego w laboratorium UAB „Imunodiagnostika”. Odpowiada za wdrożenie nowych badań laboratoryjnych (w obecnej chwili wraz z zespołem „Imunodiagnostika” uczestniczy w procesie tworzenia i wdrażania programu „Allergomedica”), zapewnienie jakości badań oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji.

  • Medicinos biologė Monika Miškinytė

Dokonaj rejestracji na badania alergologiczne w znanym sobie języku.

Scroll to Top